123
votes
Tryton
122
votes
Tuleap
122
votes
Red5
121
votes
LibrePlan
120
votes
OroCommerce
117
votes
Piwigo
117
votes
Oxwall
113
votes
PMB
111
votes
TACTIC