132
votes
Red5
130
votes
LibrePlan
128
votes
Tryton
127
votes
Graphite
124
votes
Piwigo
120
votes
PMB
119
votes
Oxwall
119
votes
iTop
114
votes
TACTIC
109
votes
PhalconPHP